Oegstgeest - Wmo

Wmo

Wmo-adviesraad

Rhijngeesterstraatweg 13
2342AN Oegstgeest
Postbus 1270
2340BG Oegstgeest
Meer informatie

Alle inwoners kunnen meepraten en meedenken over de plannen van de gemeente over de Wmo. De gemeente moet ook verantwoording afleggen aan de inwoners over de Wmo. Soms vraagt de gemeente advies aan belangenorganisaties of aan adviesraden. Ook overlegt de gemeente met organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wmo. De Wmo adviesraad is nauw betrokken bij de plannen van de gemeente. Heeft u ideëen of wilt u meepraten dan kunt u contact opnemen met de Wmo adviesraad.
De Wmo-consulenten van de gemeenten zijn onderdeel van Sociaal Team Oegstgeest. De consulenten beantwoorden al uw vragen over Wmo-voorzieningen.